Demre-Mira, grad u kom je živeo sveti Nikola

Demre Mira
Grad Demre nalazi se u Turskoj 140. km od Antalije. Ovo područje bilo je naseljeno još u 8. veku pre nove ere. Antičko ime ovog grada je Mira. Svoj procvat grad Mira doživljava pod vladavinom Likijaca od 2. veka pre nove ere do 2. veka nove ere kada njegov uspon prekida katastrofalni zemljotres 141. godine nove ere. Likijci odlučuju da obnove grad ali moraju da ga izmeste jer je usled zemljotresa veći deo područja na kom se grad nalazio ostao potopljen. Ukoliko organizovano posećujete grad Demre u posetu je uključen i obilazak potopljenog grada Mire koji se nalazi na lokalitetu Kekova 15.km. od Demre. Obilazak ovog lokaliteta je poseban doživljaj jer je to krstarenje brodićima sa providnim dnom, gde pored uživanja u prelepim bojama sredozemnog mora možete videti ostatke grada na kopnu ali i pod vodom.  

Demre Mira2

Likijci su narod koji je živeo na obalama sredozemnog mora i današnje Anadolije. Ratovali su protiv Hetita i Egipćana a u ratu između Grčke i Troje bili su na strani Troje. Početkom nove ere Likijci su osnovali savez država - gradova koji se danas smatra prvom federcijom u istoriji. Likijska liga, dokument napisan u vreme pravljena saveza uticala je na odredbe američkog ustava. Likijci su najpoznatjii po svojim grobnicama koje su pravili visoko u stenama.

Demre Mira7Obnovljeni grad Mira doživljava svoju renesansu i početkom nove ere postaje središte ranog hrišćanstva, ponajviše zbog toga što je u njemu živeo i radio sveti Nikola. Sveti Nikola je i umro u ovom gradu 19. 12. 343. godine nove ere. U 6.veku je na mestu gde je bila stara crkva u kojoj je službovao Sveti Nikola sagrađena nova crkva od kamena u kojoj je bio sarkofag sa moštima sveca.

Demre Mira3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U jednom periodu grad je bio i pod vlašću Rima i u njemu i danas postoje arheološki ostaci iz doba rimske vladavine a pre svega dosta dobro očuvan amfiteatar koji je mogao da primi 10000. ljudi. U 11. veku Mira potpada pod tursku vlast i od tada gubi na značaju i polako pada u zaborav. 1807. jedan italijanski trgovac krade mošti svetog Nikole i prenose ih u Italiju u Bari gde se i danas čuvaju u crkvi njemu posvećenoj. Od 1812. god crkva ponovo postaje mesto hodočašća hriščanskih vernika.

Demre Mira1Sredozemni deo Turske je prebogat istorijskim lokalitetima iz antičkog perioda, ukoliko posetite neko od ovih mesta a mi vam svakako preporučujemo grad Demre, obogatićete svoje letovanje.

Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Duo Moderato - Igra za dvoje

Iosif Ivanovici - Danube Waves ( Valurile Dunării ) Budapest Strauss Ensemble

Idi na vrh