Top Stories (3)

Za homeopatiju bolest je stanje temeljne neravnoteže koja se pojavljuje duboko unutar osobe i ta neravnoteža je uzrok bolestiHomeopatija se posvecuje osobi u celini, pronalazeći i lečeći uzrok bolesti, a ne samo simptomeUmesto suzbijanja simptoma homeopatija podstiče odbranu tela kako…
U uvodnom tekstu o homeopatiji napomenuli smo da sama reč homeopatija otkriva suštinu homeopatskog lečenja, a to je da se slično sličnim leči. Sada ćemo pokušati da malo približimo ovaj i još neke homepatske principe. Šta zapravo znači to da…
Poslednjih godina došlo je do velikog preokreta u pogledima na zdravlje i bolest u umnoj i dobro obaveštenoj javnosti koja je tražila uspešnije načine lečenja pre svega hroničnih bolesti. Istorijski gledano holistički pristup čoveku datira još od Hipokrata, ali pojava…

Duo Moderato - Igra za dvoje

Iosif Ivanovici - Danube Waves ( Valurile Dunării ) Budapest Strauss Ensemble

Idi na vrh